Els Francino de Nova Zelanda

Joaquim, artista plàstic

Creació d'un poster de KUMARAals vols de Nadal de 2006

__


 

els muntatges fotogràfics d'en Quim


 

tornar