E L S    F O L L S

1965-2021
56 anys de pop-rock original en català

Premsa, Ràdio i Televisió
 

El primer CD "Aleshores"
Retalls de premsa de 1996

revista ENDERROCK gener de 2003

revista ENDERROCK número 100 - febrer de 2004

====================================

40 anys de FOLLS

tres FOLLS a Ràdio Terrassa
11 d'abril de 2005

Diari de Terrassa 4 de novembre de 2005

====================================

C i r c u i t    A C Ú S T I C   2 0 0 5

Retalls de premsa

====================================

"CARRETERA I MANTA"
Segon CD - 2019

la ressenya del Diari de Terrassa

 

=====================================

A l'especial de la revista ENDERROCK
no. 172  - febrer 2010

I la Festa-Guateque de presentació

=========================================

11 abril de 2010 actuació del 45 aniversari a COMRàdio

======================================
 

tornar