FREDERIC OBRADORS
composició, sintetitzdor moog elka raphsody, magne revox
Terrassa octubre de 1977 - Juli Soler, tècnic de so

label original de la cinta oberta, amb la dedicatòria de l'autor
...i el tema.
Attack Time

I una altra obra d'en Frederic Obradors del 1978,
creada i enregistrada per ell mateix.
Vents Còsmics